เชิญนิสิตเก่า ม.เกษตรฯเลือกนายก ส.มก.คนใหม่ 2 ก.พ.64 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  
    สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) แจ้งมาว่า ขอเชิญนสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตร (มก.)ทุกรุ่น ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสมาคม ฯ แทนคนเดิมซึ่งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งใน ในวันอังคารที่ 2 ก.พ. 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มก. ถนนพหลโยธิน บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
    สำหรับผู้ที่อาสา จะเข้ามาทำหน้าที่นายกสมาคมฯในครั้งนี้ ประกอบด้วยหมายเลข 1 นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล KU 36 และหมายเลข 2 นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง KU 34
       ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสนับสนุนการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ได้จัดทำผังและมาตรการตลอดจนแนวปฏิบัติในการเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกหอประชุมใหญ่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการขออนุญาตกรมอนามัยและเขตจตุจักร โดยผู้ที่มาเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา (ย้ำตลอดเวลา) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล วัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจล
แอลกอฮอลล์

     ในปีนี้ ทาง ส.มก.แจ้งมาว่า พิธีวางพวงมาลา : virtual / online งด พิธีรดน้ำอาจารย์อาวุโส และงานคืนสู่เหย้า ส่วนวันเวลาในการไปใช้สิทธิืนั้น เริ่มเวลา 08.30 น.-15.00 น. ลงคะแนนเลือกตั้งนายกส.มก. คนใหม่,
เวลา 14.30 – 16.00 น. ประชุมใหญ่,และเวลา 16.00 – 17.30 น.พิธีมอบโล่นิสิตเก่าดีเด่น
          สมาชิกสมาคมฯทุกท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ที่http://www.ku-alumni.org/new/index.php/aboutus/338-ku-member