“มนัญญา” หนุนอาชีพปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด-19 ใน จ.อุทัยธานี เริ่มแล้ว 40 ไร่

  •  
  •  
  •  
  •  

“มนัญญา” เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ปลูกป้าทะลายโจร เพื่อผลิตยาทางเลือกในการรักษาโรคโควิด-19 เริ่มแล้วในจังหวัดอุทัยธานี 40 ราย ในพื้นที่ 40 ไร่ 

     นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมแปลงปลูกฟ้าทะลายโจร ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้น ส่งผลทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 จำนวนมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและรวดเร็ว ความหวังที่จะลดการติดเชื้อได้คือวัคซีนและยารักษาโรค ที่จะสามารถหยุดยั้ง ลดจำนวนผู้ติดเชื้อ และลดความรุนแรงให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 ได้

      จากการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อใช้เป็นยาทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 พบว่า สมุนไพรฟ้าทะลายโจร มีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์ต้านการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัส หากนำมาใช้ร่วมรักษากับการแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยติดเชื้อโควิด–19 ที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มีภาวะปอดอักเสบ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามลำดับและแทบไม่พบผลข้างเคียงอีกด้วย

      นางสาวมนัญญา กล่าวต่อไปว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรจะสนับสนุนพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูง ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ต่อไป

       ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือกสหกรณ์ที่มีความพร้อมและพื้นที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจรป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด–19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานีขึ้น

     วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกฟ้าทะลายโจรแก่สมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ คทช. และสหกรณ์ในจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจรป้อนเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาทางเลือกในการรักษาโรคโควิด–19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีจำนวน 40 ราย พื้นที่ 40 ไร่ ดำเนินกิจกรรม จัดทำแปลงเรียนรู้/สาธิต ในพื้นที่ส่วนกลางของสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน สหกรณ์จัดทำแผนการตลาด เพื่อรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตฟ้าทะลายโจรของสมาชิก