รัฐบาลจีนสนับสนุนเทคโนโลยี CRISPR ในการพัฒนาพันธุ์พืช

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาาิต

         นักเซลล์ชีววิทยา นางGao Caixia เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องเผชิญหน้าในการเดิมพันกับรัฐบาลจีน ที่ต้องการใช้เทคโนโลยี CRISPR เพื่อปฏิรูปแหล่งอาหารของประเทศ แต่ไม่ใช่เธอเพียงคนเดียวในประเทศจีน ทีมของเธอเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์จำนวน20 กลุ่มที่ต้องการใช้ CRISPR เพื่อแก้ไขยีนในพืช

        นางGao กล่าวว่า “ทุกห้องปฏิบัติการได้ใช้เทคโนโลยี CRISPR สำหรับการวิจัยพื้นฐานและ พวกเขาไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจาก CRISPR” นอกจากนี้ จีนยังขยายความพยายามเกินขอบเขตในปี 2560 เมื่อ บริษัท ChemChinaที่รัฐเป็นเจ้าของได้ซื้อบริษัทSyngenta ซึ่งมีฐานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหนึ่งในสี่ธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีทีมวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยี CRISPR จำนวนมาก และใช้งบวิจัย 43 พันล้านเหรียญสหรัฐ  วันหนึ่งจีนอาจต้องใช้พืชที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยี CRISPR เพื่อการจัดหาอาหารให้เพียงพอสำหรับประชากรจำนวนมาก

       นาย Li Jiayang นักวิจัยข้าวอดีตประธานสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีน(Chinese Academy of Agricultural Sciences) ในปักกิ่งและรองรัฐมนตรีเกษตร กล่าวว่า“ เราต้องเลี้ยงประชากร1.4 พันล้านคนในขณะที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดมากและ เราต้องการผลผลิตสูงสุดด้วยการใช้ปัจจัยการผลิตน้อยที่สุด (ปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช) โดยการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรู รวมทั้งทนทานต่อภัยแล้งและทนต่อเกลือ”

         ครับ รัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาพันธุ์พืชด้วยเทคโนโลยี CRISRP โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตอาหารให้เพียงพอสำหรับประชากร 1.4 พันล้านคน แต่กับรัฐบาลไทยคงปฏิเสธเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้ แม้ว่าจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการเกษตร

         อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencemag.org/news/2019/07/feed-its-14-billion-china-bets-big-genome-editing-crops

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ