สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชยังมีความจำเป็นในภาคเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

        ค่าใช้จ่ายในร้านขายของชำโดยเฉลี่ยสำหรับ 1 ครอบครัวใน สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) อาจเพิ่มขึ้นถึง 30,000 บาท [$ 977] ตลอดหนึ่งปี ถ้าไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชซึ่งอ้างอิงจากรายงานชิ้นใหม่ของ Sean Rickard ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ [National Farmer’s Union] และปัจจุบันเป็นนักเศรษฐศาสตร์อิสระ

        ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช (Plant protection products – PPPs) หรือที่รู้จักกันในชื่อสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (pesticides) ซึ่งถูกใช้เพื่อป้องกันการสูญเสียผลผลิตพืช โดยปกป้องพืชจากการเข้าทำลายของศัตรูพืช ที่มีจำนวนแมลงศัตรูพืชมากกว่า 10,000 ชนิด จำนวนวัชพืชมากกว่า 30,000 ชนิดและโรคพืชอีกจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน

       องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organization – FAO) ประมาณการว่าผลผลิตพืชโดยเฉลี่ยร้อยละ 26-40 จะสูญเสียไปเนื่องจากการเข้าทำลายของวัชพืช แมลงศัตรูพืชและโรคพืช

         หากไม่มีผลิตภัณฑ์อารักขาพืช มีการประมาณว่าการขาดทุนจะเพิ่มเป็นสองเท่า ในรายงานยังกล่าวว่า หากเกษตรกรถูกปฏิเสธการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้การผลิตอาหารทั่วโลกลดลงอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการปรับขึ้นราคาอาหารและมีคุณภาพโดยรวมที่ลดลง

        ครับ นี่คือผลกระทบจากการไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืชในการผลิตพืช นอกจากผลผลิตพืชจะลดลง ยังส่งผลให้เกษตรกรอยู่ในภาวะที่ขาดทุน และส่งผลกระทบในภาพรวม คือภาวะขาดแคลนอาหาร อาหารที่มีก็มีราคาสูงขึ้น ในขณะที่มีคุณภาพโดยรวมลดลง ก็ฝากให้ รมต. เกษตร คนใหม่ได้ตัดสินใจเลือกทางเดินเอาก็แล้วกันครับ

       อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.farminguk.com/news/food-price-hike-warning-if-pesticides-are-banned_53467.html

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ