เห็นชัดๆประโยชน์ได้จากการปลูกถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต

           วันนี้ขอนำเสนอข่าวสั้น ๆ อีกวัน เป็นเรื่องของการเพาะปลูกถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมที่มีชื่อทางการค้าว่า ถั่วเหลือง Intacta เป็นพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีความทนทานต่อสารเคมีกำจัดวัชพืชและมีความต้านทานต่อแมลงศัตรู ทำให้เกษตรกรที่อยู่ในแถบอเมริกาใต้มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.64 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 5 ปีแรกที่ปลูกถั่วเหลืองพันธุ์นี้ ซึ่งอ้างอิงจากผลการศึกษาของ GrahamBrookes จาก PG Economics ลงพิมพ์ในวารสารที่ชื่อว่า GM Crops and Food Journal

          Graham Brookes ได้ทำการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการยอมรับและการใช้ถั่วเหลือง Intacta ของประเทศในแถบอเมริกาใต้ในช่วง 5 ปีแรกของการเพาะปลูกเป็นการค้าพบว่า ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีการเพาะปลูกพันธุ์ถั่วเหลือง Intacta จำนวน 73.6 ล้านเฮกตาร์ หรือ 460 ล้านไร่ และสำหรับเงินทุก 1 เหรียญสหรัฐฯที่ใช้จ่ายในในการซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง Intacta เมื่อเทียบกับเมล็ดปกติเกษตรกรจะได้กำไรเพิ่มอีก 3.88 เหรียญสหรัฐ

[adrotate banner=”3"]

         รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการควบคุมวัชพืชและศัตรูพืช นอกจากนี้การใช้พันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรม จะลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชลงได้ 10.44 ล้านกิโลกรัม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการถอดรถยนต์ 3.3 ล้านคันออกจากถนน

           ครับประโยชน์ที่ได้รับจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถลดการใช้สารเคมีได้อย่างเห็นได้ชัด และเมื่อประเทศไทยมีนโยบายที่จะ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีการเกษตร ทำไมไม่ส่งเสริมให้ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรม ไม่เข้าใจจริง ๆครับ!

            อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2018.1479560

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ