การแก้ไขยีนทางการเกษตร-การประยุกต์ใช้ -กำกับดูแล

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต

Gene editing health care concept as molecular scissors cutting a dna strand as a medical science and biology technology symbol for changing genetic material to help cure disease.

         สภาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี(Council for Agricultural Science and Technology – CAST) ได้เผยแพร่เอกสารเรื่อง “การแก้ไขยีนทางการเกษตร: วิธีการ การประยุกต์ใช้ และ การกำกับดูแล” CAST ได้อธิบายว่า วิธีการแก้ไขยีนเป็นวิธีการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถควบคุมสารพันธุกรรมได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และมีโอกาสสร้างความก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะมีพลต่อการปฏิบัติด้านการเกษตรเนื้อหาของเรื่องดังกล่าวจะเน้นที่ แนวความคิด โดยการอธิบายในหัวข้อต่อไปนี้

  • การแก้ไขยีนทำได้อย่างไร
  • การแก้ไขชนิดใดที่สามารถทำได้
  • กระบวนการในการทำจะมีความสัมพันธ์กับการปรับปรุงพันธุ์แบบดั่งเดิมอย่างไร รวมถึงวิธีการอื่น ๆ ของการดัดแปลงพันธุกรรม
  • ข้อจำกัดในการใช้วิธีการแก้ไขยีน และ
  • ปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีผลต่อการกำกับดูแลวิธีการแก้ไขยีน

          แม้ว่าจะต้องมีการเรียนรู้อีกมาก แต่ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่า การพัฒนาวิธีการแก้ไขยีนได้ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์พืชและปศุสัตว์ อันเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกฎระเบียบที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมและความโปร่งใส เอกสารเผยแพร่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นรากฐานความคิดและความรู้สำหรับหน่วยงานกำกับดูแล ผู้กำหนดนโยบาย สถาบันวิจัยทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป

        ครับ เป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนควรรู้และทำความเข้าใจครับ เพราะจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในอนาคต

        อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cast-science.org/file.cfm/media/products/digitalproducts/CAST_IP60_Gene_Editing_D752224D52A53.pdf

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ