“ประวิตร” สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เร่งแก้ปัญหาคนไทยไร้ที่ทำกิน ให้ บจธ.ดำเนินการด่วน หลังพบบางคนต้องเช่าที่ตัวเองทำเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  
สุดอนาถชีวิตเกษตรกรไทย ต้องเช่าที่ตัวเองทำกิน “ประวิตร” ห่วงใยสั่งการผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเร่งรับเรื่องและช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนด่วน เพื่อส่งเรื่องให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินดำเนินการต่อ  “เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน” รับลูกพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ

banner id=”21835″]

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.)  พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ ภารกิจของ บจธ. โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง ขายฝาก และถูกบังคับคดี ให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
                                                                    พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน(ขวา)
      พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวในที่ประชุมว่า ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน บางคนต้องเช่าที่ดินตัวเองในการทำการเกษตร เพราะนำที่ดินไปจำนอง บจธ. เป็นองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ใช้ช่องทางนี้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
       อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านั้นพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการ และนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านท่อน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ บริเวณหน้าห้องประชุมศาลากลาง
      ด้านนางมะลิอร คงแก่นท้าว ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่อน และนายวันชัย อินทร์นาง สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านท่อน พร้อมด้วยนายสุเนตร แก้วคำหาร ประธานสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ แจ้งว่า แต่เดิมเคยอาศัยอยู่ชุมชนเทพารักษ์ ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อรัฐบาลมีโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ทำให้ต้องออกจากพื้นที่และต้องไปเช่าที่นาทำกิน แต่เจ้าของที่นาที่เช่าทำกิน 8 ไร่แบ่งขายไป เหลือทำกินเพียง 5 ไร่ แต่ครอบครัวมีสมาชิก 12 คน ซึ่งทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอดำรงชีพ จึงรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน มีสมาชิก 32 คนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินทั้งจากนโยบายรัฐและที่ดินหลุดมือจากการจำนอง ขายฝาก ถูกบังคับคดี รวมทั้งจากหนี้นอกระบบ มายื่นขอความช่วยเหลือจาก บจธ. และยื่นหนังสือถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งส่งมอบให้ ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปดำเนินการต่อ
       ขณะที่นายวันชัย อินทร์นาง วัย 58 ปี เล่าว่าเคยนำที่ดินไปจำนองเพื่อนำเงินเป็นทุนทำงานที่ประเทศลิเบีย แต่เกิดปัญหาสุขภาพ กล้ามเนื้ออ่อนแรง กลายเป็นผู้พิการ ทางนายจ้างจึงเลิกจ้าง เมื่อกลับมาจึงกลายเป็นคนไม่มีรายได้และที่ดินหลุดมือ ปัจจุบันเช่าที่นาพอมีรายได้ แต่ต้องการมีที่ดินทำกินของตัวเอง
                                                                              สมศักดิ์ จังตระกุล
     
     ส่วนนายสมศักดิ์  ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาล และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดฯ โครงการของ บจธ. เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องประชาชน ซึ่งในจังหวัดมีประชาชนที่ยังมีปัญหาด้านที่ดินทำกินอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ไม่มีที่ดินทำกินในเขตชลประทาน รวมไปถึงชุมชนเมืองในเขตบริเวณรอบบึงแก่นนคร ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการขอความช่วยเหลือ ให้กับ บจธ. และให้ส่วนราชการทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอให้การสนับสนุนพร้อมประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน เกษตรกร ได้รับทราบถึงโครงการของ บจธ. โดยทั่วกัน
      พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ กล่าวสรุปในตอนท้ายอีกครั้งว่า  บจธ. จะรับเรื่องไปดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เร่งช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ และจะต้องปฏิบัติการเชิงรุก ชี้แจงและรับเรื่องทุกจังหวัดภายในเดือนกันยายนนี้
      ทั้งนี้ เกษตรกรในท้องถิ่นของท่านที่มีคุณสมบัติ ประสงค์อยากจะใช้บริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของส่วนภูมิภาค หรือประสงค์มายื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ยินดีที่จะรับเรื่องส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ช่องทางการช่วยเหลือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02 278 1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน บจธ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ