ธ.ก.ส.ขนสินค้าเกษตรกว่า 40 ร้านค้าไว้ใน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชนครั้งที่ 1″ที่บางเขน

  •  
  •  
  •  
  •  

ศรายุทธ ธรเสนา

ธ.ก.ส. ขนสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรลูกค้า กว่า 40 ร้านค้า รวบรวมไว้ใน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2562 หวังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม นี้ ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพ

        นายศรายุทธ ธรเสนา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.จัดงาน “ตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ครั้งที่ 1” ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน เพื่อให้เกษตรกรลูกค้า วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ SMEs เกษตร ได้มีสถานที่และช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

       การจัดงานในครั้งนี้มีบูธจำหน่ายสินค้ากว่า 40 บูธ เช่น ทุเรียนปราจีนบุรี กระท้อนออร์แกนิคมังคุดภาคใต้ มะพร้าวน้ำหอม อาหารทะเลแปรรูป ขนมทองม้วน ขนมหวานเพชรบุรี ไก่ย่างไม้มะดัน ผ้าพื้นเมืองสกลนคร ผ้าไหมบาติกเป็นต้น และเพื่อให้กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีจากเกษตรกรและชุมชนมีความต่อเนื่อง สามารถสร้างการรับรู้และการจดจำให้กับผู้บริโภค ธ.ก.ส.จึงได้กำหนดให้มีการจัดตลาดนัดของดีวิถีชุมชนเป็นประจำทุกเดือน โดยเน้นในช่วงปลายเดือน ตั้งแต่บัดนี้ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และจะมีการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าวในแต่ละเดือนให้สาธารณชนทราบต่อไป

      “ธ.ก.ส.ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชิม ชม ช้อป สินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง ในงานตลาดนัดของดีวิถีชุมชน ณ บริเวณหน้า ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขนวันที่ 24 – 26กรกฎาคม2562เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และเป็นกำลังใจให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการSMEs เกษตร ในการผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจฐานรากและของประเทศต่อไป” นายศรายุทธ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ