ชาวสวนยางที่จะอบรมการใช้สารเคมี 3 ชนิดต้องก่อน  22 ก.ค.62 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย สอนหลักทรัพย์

      เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  ทางสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 โดยในวันนี้ที่ประชุมมิมัติให้ผม นายอุทัย. สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ขึ้นมาเป็นรักษาการแทนนายกสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย แทนนายซาฝาอี โต๊บู ที่หมดวาระไป ก่อนจะได้มีการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ต่อไป

      ในวันเดียวกันนั้น ทางสภาสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย จัดประชุมวางแผนงานการอบรมเกษตรกรตามมาตรฐานกำจัดการใช้วัตถุอันตราย แก่ผู้แทนผู้นำเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ โดยมี พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล ที่ปรึกษา สยยท. และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานในการเปิดงาน เปิดการอบรมครั้งนี้

       ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศไว้ และเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดให้ความรู้แก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป

   

          สำหรับผู้ที่รับจ้างฉีดพ่นต้องจ่ายค่าลงทะเบียน คนละ 500 บาท/ปี และต้องทดสอบความรู้ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งจะหมดเขตในการอบรม 22 ตุลาคม 2562 นี้ ผู้สนใจสามารถรับการอบรมได้ที่การยางพาราแห่งประเทศไทย

            อันนี้พูดถึงการพ่นสารเคมี 3 ชนิด สำหรับที่จะใช้ในสวนยางพาราครับ!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ