สตรอเบอรี่ปลูกแบบนวัตกรรม4.0ทีสวนสุภัทราแลนด์

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย  สอนหลักทรัพย์

วันนี้งดพูดเรื่องยางสักวัน มาคุยเรื่อง “สตรอเบอรี่” บ้างที่กว่า เพราะที่ระยองก็ปลูกกันได้แล้ว คือเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ผมได้ประชุมกับผู้เชี่ยวชาญสตอเบอรรี่ ที่ปลูกแบบนวัตกรรม 4.0 กับSOON SUNG KIM เพื่อวางแผนจะปลูกสตรอเบอรี่ทีสวนสุภัทราแลนด์

ต่อมาเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561คณะอนุกรรมาฑิการการท่องเที่ยวสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช)ซึ่งมี พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ เป็นประธาน และคณะได้เดินทางมาดูงานสวนสุภัทราแลนด์ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

วันนั้ได้มีการประชุมเครีอข่ายสวนเกษตรท่องเที่ยงเชิงนิเวศน์จำนวน 63แห่ง เพี่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรปลอดภ้ยโดยมีสวนสุภัทราแลนด์เป็นแกนกลางและจะทำMOUซึ่งประกอบด้วยจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งประเทศไทย(วว.)

ทั้งนี้สวนสุภัทราแลนด์ จะใด้ลงนามกันในเร็ววันนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมที่ตรวจสอบสารพิษในพืชผักผลใม้โดยมีห้องแล็บ( Lab) ที่สวนสุภัทราแลนด์ เป็นผู้ตรวจสอบและบรรจุผลิตภัณฑ์ พร้อมติดคิวอารโคตทุกสวนที่ส่งขาย

นอกจากนั้นจะหากิจกรรมตลอดทั้งปีให้เกิดการทอ่งเที่ยวโดยเสริมศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปื และในการประชุมครั้งนึ้ใด้มีชาวจีนเดินทางมาร่วมประชุมเพื่อรับซื้อผลไม้โดยตรง

การประชุมในครั้งนี้ เกษตรกร 63เครือข่าย ได้รับผลประโยชน์มาก เพราะประธานอนุกรรมาธิการท่องเที่ยวใด้เชิญเกษตรจังหวัด พาณิชจังหวัดท่องเที่ยว(ททท.)ระยอง และการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมาร่วมกันแก้ปัญหาในครั้งด้วย

[adrotate banner=”3"]

            ก็นับว่าเป็นมิติที่ดีทั้งไม้ผลและการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองครับ!  

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ