เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐาน

  •  
  •  
  •  
  •  

เรียนเชิญทุกท่านค่ะ วันที่23 มิถุนายน 2560
เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย จัดเสวนา เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐาน อาทิ มาตรฐาน GAP , THAI GAP, Organic , GMP #เกษตรกร และสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าสุขภาพจะเข้าถึงมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างไร

#ร่วมเปิดมุมมอง พร้อมเปิดโอกาสอนาคตพืชเศรษฐกิจ กล้วย แตงโม เมล่อน มะละกอ ฯลฯ เลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย อาหารสุขภาพจากฟาร์มราคามิตรภาพ

ติดต่อที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย 089-783-5887