สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ราคาไม่ขยับ

  •  
  •  
  •  
  •  
สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่  9 – 12 เมษายน 2561

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
         เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดจึงมีปริมาณน้อยลงมาก แต่ยังคงเพียงพอกับความต้องการใช้ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ  642 บาท
สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 389.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ยืนแข็ง เนื่องจากการเพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐฯอาจล่าช้ากว่ากำหนดจากผลกระทบของสภาพฝนตกชุก และอาจทำให้พื้นที่เพาะปลูกมีน้อยกว่าเดิม  ขณะที่ประเทศคู่แข่งอาร์เจนตินาปีนี้มีปริมาณผลผลิตลดลงจากที่คาดการณ์ครั้งก่อนประมาณ 3 ล้านตัน เป็นปริมาณผลผลิต 33 ล้านตัน  และลดลงกว่าปี 2560 ที่ผ่านมาที่มีผลผลิต 41 ล้านตัน ส่วนผลผลิตข้าวโพดบราซิล ลดลงกว่าที่คาดการณ์ราว 2.5 ล้านตันมีปริมาณประมาณ92 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลผลิตปีที่ผ่านมาที่ได้ 98.5 ล้านตัน   จึงคาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศน่าจะยืนแข็ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
        ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการใช้ ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75 บาท
 ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 เมษายน2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 383.90เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 1,050เซนต์/บุชเชล  เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอาร์เจนตินากลายเป็นผู้ซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ จำนวน 120,000 ตัน ส่งมอบในฤดูกาลผลิตหน้า และจากการเพาะปลูกข้าวโพดสหรัฐฯที่อาจล่าช้า รวมถึงเกษตรกรอาจหันมาปลูกถั่วเหลืองทดแทน ซึ่งจะทำให้พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น  และอาจมีแนวต้านที่ทำให้ราคาถั่วเหลืองปรับขึ้นต่อไปไม่ได้ และอาจปรับตัวลงในระยะสั้น  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

[adrotate banner=”3"]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
         ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมในสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง อยู่ที่กิโลกรัมละ 52.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 49.20บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 46.70บาท
  ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 49.20บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 45.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะยืนอ่อน

ข้าว : ราคาทรงตัว

 
        สถานการณ์การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวทรงตัวโดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 473เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.จากทรงตัวที่ตันละ 381เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 สัปดาห์นี้ ราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กระสอบละ 1,330บาท  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคายืนอยู่ที่กระสอบละ 1,050บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัวสุกร : ราคาแข็งตัว
       สถานการณ์สุกรขุนในทุกพื้นที่เริ่มกระเตื้องขึ้น  จากการรวมพลังของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก เพื่อให้สามารถก้าวข้ามต้นทุนได้   ล่าสุดราคาประกาศของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ อยู่ที่ 61 – 65 บาทต่อกิโลกรัม  ด้านลูกสุกรขนาด16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่ตัวละ 1,600บาท (บวกลบ 55)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะแข็งตัวไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
 
 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้การบริโภคเนื้อไก่กลับมาดีขึ้น ส่วนการเลี้ยง ผู้เลี้ยงอิสระในภาคกลางนำลูกไก่เข้าเลี้ยงน้อยลง แต่มีมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ สำหรับกำลังซื้อในภาคอีสานยังไม่ดีนัก ส่งผลให้ราคาประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
          ด้านลูกไก่เนื้อราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีราคาตัวละ 11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
     การบริโภคไข่ไก่ยังมีไม่มากนัก โดยราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.40บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่จะเพิ่มขึ้น

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ