ธ.ก.ส. หนุนเต็มที่ “เศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทย” ผ่าน “New Gen Hug บ้านเกิด”ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่

  •  
  •  
  •  
  •  

ธ.ก.ส.เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ผุดโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เฟ้นหา สนับสนุนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ งานนี้ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 5     ล้านบาท  เน้นนำเสนอในรูปแบบรายการ Reality หวังสร้างแรงบันดาลใจ เผยมีเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสานความบันเทิง ด้วยการมีดาราศิลปินมาร่วมสร้างสีสัน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31พร้อมหนุนสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจและฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

      วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการเปิดตัว “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและโครงการNew Gen Hug บ้านเกิด” อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯฯ พร้อม ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท เดอะ วันเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด  เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้บริหารพนักงาน ธ.ก.ส. และดารานักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31เข้าร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมคอนราด แบงคอก ถนนวิทยุ เขตปทุมวัยน กรุงเทพฯ

                                         ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

      นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่าธ.ก.ส. ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้านการผลิต การซื้อ-ขายผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจต่าง ๆ เลิกจ้างงานและมีแรงงานบางส่วนย้ายกลับภูมิลำเนาซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้ ธ.ก.ส.

                                              อภิรมย์ สุขประเสริฐ

      ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด”เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่ายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งจะนำเสนอโครงการในรูปแบบรายการ Reality เพื่อสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจ โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นชวนติดตาม ผสมผสานความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการกำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

            การแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท 1) เกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) 2) เกษตรเทคโนโลยี(เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค) 3)เกษตรแปรรูป(เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า) และ4) เกษตรท่องเที่ยวชุมชน (เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน) โดยผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 – 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน)โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาทแบ่งเป็น

         ประเภทนำเสนอแนวคิดหรือ BAAC The Ideaสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาทและประเภทต้นแบบการทำธุรกิจหรือ BAAC The Idolสำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาทนอกจากนี้ รายการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมคัดเลือกและตัดสิน อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มีประสบการณ์ตรงแต่ละสาขามาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้แข่งขัน ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด Line Official : BAAC Family หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-7017012

        เป้าหมายผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 คน และทำการคัดเลือกเหลือ 500 คน และ 200 คน ในรอบที่ 2 และ 3 ตามลำดับ จนเหลือ 104 คน ในรอบสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบการอบรมและเก็บตัวโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้นำเสนอแนวคิดในการทำธุรกิจ การพัฒนาต่อยอด การเรียนรู้ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ และบูรณาการการทำงานร่วมกับเครือข่ายสู่การขับเคลื่อนโครงการให้เกิดขึ้นจริง พร้อมทั้งการนำข้อเสนอแนะจากผู้รู้ไปสู่การปฏิบัติและประยุกต์ใช้จริง

                                                มุมมองดาราศิลปิ่นกับการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

         นายอภิรมย์ กล่าวอีกว่า  เพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรนวงเงินรวม 260,000ล้านบาท เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิดสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และสินเชื่อ SMEs เกษตรเพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ