ธพว.เปิดรับสมัครตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  •  
  •  
  •  
  •  

ธพว. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2562

     รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) แจ้งว่า จากการคณะกรรมการสรรหา ธพว. มีมติให้ประกาศ เปิดการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธพว.  ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 พฤศจิกายน 2562 นี้

    สำหรับผู้ที่ต้องการสมัคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545  รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.

       ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครคัดเลือกได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ อาคาร SME Bank Tower ชั้น 35 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400   ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 02-265 – 4036, 02-265-3998 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.smebank.co.th

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ