เปิดแล้ว!!ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าทอเมืองน่าน

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมหม่อนไหมเปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหมผ้าทอเมืองน่าน หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหมและอนุรักษ์ผ้าทอคนชุมชนสู่ความยั่งยืน

        นางสาวศิริพร บุญชู อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม ผ้าทอโบราณเมืองน่าน บ้านดอนอุดม ตำบลบ่อสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน ให้การต้อนรับ โดยมีนายสุรพล จารุพงศ์ ที่ปรึกษากรมหม่อนไหมด้านการประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารกรมหม่อนไหมเข้าร่วมงาน

           ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวกรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้พัฒนากลุ่มทอผ้าไหมบ้านดอนอุดมซึ่งมีนายนาวิน ปัญญาหาร ประธานกลุ่มในการจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงท่องเที่ยวด้านหม่อนไหม เป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาเกี่ยวกับหม่อนไหม และผ้าทอเมืองน่านให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

           ทั้งนี้ ภายในได้มีการจัดนิทรรศการและการสาธิตกระบวนการสาวเส้นไหม และทอผ้าไหมแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีการนำผ้าไหมโบราณเมืองน่าน มาแสดงพร้อมประวัติความเป็นมาของผ้าแต่ละชนิดมากกว่า 10 ชนิด อาทิ ผ้าซิ่นม่าน ผ้าซิ่นลายน้ำไหล ผ้าซิ่นป้าน ผ้าซิ่นเคิบ ผ้าซิ่นตีนจก เป็นต้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ