จะทำอย่างไร? ที่จะทำให้สินค้าของเกษตรกรในชุมชนส่งออกได้ มีคำตอบ…!

  •  
  •  
  •  
  •  

        ตลอดปี 2562 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติเนินโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” รวม 6 ครั้ง ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วยความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ)

       ที่ผ่านมาได้จัดไปแล้ว 5 ครั้งในภูภาคต่างๆ ล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 จะลงพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พบปะเกษตรกร ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน พร้อมมีการจัดการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ช่องทางรวยของสินค้าเกษตรจากเอฟทีเอ” และ “ทำอย่างไรให้สินค้าเกษตรสู่ตลาดต่างประเทศ” ณ โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรใน 3 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ซึ่งมีสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ เช่น ชาหอมแดง ทุเรียนและมังคุด พืชสมุนไพร ผ้าไหมเก็บย้อมมะเกลือ เป็นต้น

       ในโอกาสนี้ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้แนวทางที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยว่า จะทอย่างที่จะให้ผลิตภัณฑ์เด่นๆในชุมชนได้โอกาสส่งออกได้ (ตามในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ