อธิบดีกรมเจารจาการค้าฯ ชี้จับตาจีนตลาดใหญ่ส่งสินค้าเกษตรไทยผ่านFTA(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.สมพูลทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมเปิดงานสัมมนา ในโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ครั้งที่ 5 แกลลอรี่ จ.ศรีสะเกษ

       นางอรมน กล่าวว่า ตลอดปี 2562 ทางกรมเจรจาการค้าฯร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดโครงการ “เพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี” ตลอดปี 2562 รวม 6 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 เพื่อ เน้นการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและปลอดภัย (Food Health and Safety) เพื่อเพิ่มช่องทางการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปตลาดโลกด้วยความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ซึ่งปัจจุบันจีนและรัสเซียถือเป็นตลาดใหญ่ รวมถึงอาเซียนที่น่าสนใจมาก (ดูในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ