เปิดประมูลพันธบัตร ธพว.ผ่านระบบ e-Bidding รุ่นอายุ 5 ปี วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท  17 มิ.ย.62 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนให้นักลงทุนและคู่ค้าเข้าร่วมการประมูลพันธบัตร ธพว.ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ผ่านระบบ e-Bidding รุ่นอายุ 5 ปี (SME252A) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในวัน ที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้ หลังผลประมูลเป็นครั้งแรก รุ่นอายุ 3 ปี (SME231A) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทไปแล้ว  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 พบว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ Bid Coverage Ratio (BCR) สูงถึง 4.6 เท่า
            รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธวพ.)หรือเอสเอ็มอีแบงก์ แจ้งว่า ในจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ทาง ธพว.กระทรวงการคลังกำหนดให้มีการประมูลพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ผ่านระบบ e-Bidding รุ่นอายุ 5 ปี (SME252A) วงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทางกระทรวงการคลังจึงขอเชิญชวนให้นักลงทุนและคู่ค้าเข้าร่วมการประมูลพันธบัตร ธพว. ดังกล่าว โดยสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตร ธพว. จากแผนการกู้เงินรายไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาได้จากเว็บไซต์ สบน. (www.pdmo.go.th) หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5405

            สำหรับผลประมูลพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เป็นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ทางกระทรวงการคลังได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้ให้แก่ ธพว. โดยการประมูลพันธบัตร ธพว. ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน รุ่นอายุ 3 ปี (SME231A) วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.125 ต่อปี ผ่านระบบ e-Bidding ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ผลการประมูลพันธบัตร ธพว. ดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ Bid Coverage Ratio (BCR) สูงถึง 4.6 เท่า โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่างร้อยละ 2.010-2.017 ต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความสนใจร่วมประมูลพันธบัตร ธพว. ในครั้งนี้ สำหรับ การ Re-open พันธบัตรรุ่นอายุดังกล่าว ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) จะประกาศให้ทราบต่อไป   

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ