กรมเจรจาฯทึ่ง โอว!!เกษตรกรปราจีนบุรีไปไกลทันสมาร์ทโฟนแล้ว(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

      จากการที่ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อพบปะกลุ่มเกษตรกรในภาคตะวันออก พร้อมได้จัดสัมมนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” เพื่อให้ข้อมูลกับเกษตรกรใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอทั้ง 13 ฉบับที่ไทยทำกับประเทศต่างๆ เพื่อส่งออกสินค้าเกษตรไทยนั้น

      ปรากฎว่า น.ส.บุณิกา แจ่มใส่ ผู้อำนวยการวำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไปสัมผัสและชมกิจการของเกษตรกร อาทิ ผู้ปลูกกระท้อน  แหล่งเพาะปลูกสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยของกลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์บ้านดงบัง ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งผลิตพืชสมุนไพรวัตถุดิบส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบ้านม่วงแฝด ต.โนนฮ้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ยอมรัยว่าเกษตรกรที่ปราจีนบุรี มีความเข้มแข็ง และทันยุคใหม่ โดยเฉพาะการใช้สมาร์มโฟนให้เป็นประโยชน์ต่อกิจการ (ฟังคลิป)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ