ใกล้แล้วงาน“ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13″

  •  
  •  
  •  
  •  

ภาพจาก: กรมปศุสัตว์

กรมหม่อนไหม  สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทย เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” วันที่ 31 ก.ค.- 4 ส.ค.61 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

        นายธนิตย์  อเนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวในโอกาสเป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย  สายใยแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ  ฮอลล์ 2 – 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

         ในงานพบกับนิทรรศการความรู้สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิดชมผ้าไหม เส้นไหม และผลิตภัณฑ์ที่ชนะการประกวด ประจำปี 2561ผลงานทายาทหม่อนไหมดีเด่น  เกษตรกรดีเด่น  การออกแบบสิ่งทอจากมุมมองและไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่การจัดแสดงเอกลักษณ์จาก 10 จังหวัดของไทยนิทรรศการความรู้ด้านหม่อนไหม  และร้านจำหน่ายผ้าไหมจากทั่วประเทศ

        ด้านนางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม  กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” จากพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของประเทศไทย ทำให้เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ตลอดจนไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

[adrotate banner=”3″]

       นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภกต่อวงการหม่อนไหมไทยดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมหม่อนไหมจึงจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย

           นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองผ้าไหม “สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน” ทั้ง 4 ชนิดให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย

         สำหรับงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย  สายใยแห่งแผ่นดิน”ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 2 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

          ปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงาน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 น.