เทคนิคปลูกอะโวคาโคในกระถาง ให้ออกผลเร็ว-ดกด้วย ปีเดียวได้กินแน่

  •  
  •  
  •  
  •  

บังดล คนเดิม

ด้วยศักยภาพของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรจังหวัดตาก (ศูนย์เกษตรที่สูงจังหวัดตาก) ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์อะโวคาโดมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 50 สายพันธุ์เท่านั้น หากยังเป็นแหล่งเรียนรู้และเทคนิคต่างๆในการปลุก-ขยายพันธุ์อะโวคาโดให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจอีกด้วย

เนื่องเพราะ  ธนากร โปทิกำชัย ผู้อำนวยการศูนย์ เกษตรที่สูงจังหวัดตาก บอกว่า ศูนย์แห่งนี้มีหน้าความรับผิดชอบในการส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตร ที่เน้นที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นที่เป็นประโยชน์และสร้างได้ให้กับเกษตรกร    อย่างอะโวคาโด ก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยนำเข้าอะโวคาโด มีมูลค่าค่อนข้างสูง และเกษตรกรที่ปลูกในประเทศมีรายได้ดี

ฉะนั้นนอกจากที่จะเสริมส่งการปลูกแล้วยังเปิดอบรมผู้ที่สนใจจะปลูกอะโวคาโดทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบ  ซึ่งในจำนวนนี้เทคนิคที่น่าสนใจคือ “การปลูกอะโวคาโคในกระถางให้ออกผลผลิตเร็วและดก” ที่ธนากร บอกว่า มีเทคนิคพิเศษคืออะโวคาโดที่ปลูกในกระถางให้ออกผลผลิตเร็ว เพียงเศษๆก็ออกลูกให้กินแล้ว ดกด้วย อย่างปีที่แล้ว อะโวคาโดพันธุ์แลมแฮส ที่ถือว่ารสชาตดีในที่สุดในโลกที่ปลูกในกระถางออกลูกให้ได้กินมาแล้ว

หลักการหรือเทคนิคง่าย คือเมื่อได้ต้นตอมาแล้ว ถ้าจะให้ดีเป็นต้นตอเสริมราก เพราะหาอาหารเก่ง จากนั้นนำยอดอะโวคาโดที่เป็นต้นแม่ มีประวัติออกผลผลิตดก จึงนำกิ่งที่มีอายุพอสมควร หรือออกลูกแล้วมาเสียบยอดบนต้นตอที่เตรียมไว้ ให้น้ำให้ปุ๋ยปกติ แค่ปีเดียวพอถึงฤดูก็ออกดอก ออกผลิตแล้ว และดกตามต้นแม่นั้นเอง (รายละเอียดในคลิป)