กิ่งพันธุทุเรียนแพง ลองขยายเองง่ายนิดเดียว

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…บังดล คนเดิม

                ปัจจุบันต้องยอมรับว่ากระแสของการปลูกทุเรียนมาแรงมาก ทั้ง “หมอนทอง” ของไทยและ “มูซังคิง”ของมาเลเซีย เกิดมาจากราคาทุเรียนแพงนั่นเอง เกษตรกรจึงแห่ปลูกกันจำนวนมาก บางรายโค่นพืชดั่งเดิมที่ปลูกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา ปาล์มน้ำมันที่ราคากำลังตกต่ำ รวมถึงสวนมะนาว และไม้ผลอื่นๆที่ราคาตกต่ำด้วย หันมาปลูกทุเรียน

                จากปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้ราคากิ่งพันธุ์หรือต้นกล้าทุเรียนเริ่มมีราคาเพิ่มขึ้น บางช่วงโอกาสอย่างมูซังคิงถึงขนาดขาดตลาดเกษตรกรต้องจองล้วงหน้า

                เมื่อกิ่งพันธุ์ทุเรียนราคาแพง ทางออกไม่ยากครับ ขยายพันธุ์เองได้สามารถขยายพันธุ์ได้หลายแนวทาง ทั้งตอนกิ่ง เสียบยอด และทาบกิ่ง ซึ่งมีกรรมวิธีไม่ยากมากนัก

                “เคล็ด(ไม่ลับ)กับบังดล” จะแนะวิธีทาบกิ่งแบบฉบับของ “สมพงษ์  ชื่นบาน” ประธานวิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับบ้านม่วงแฝด” ต.โนนฮ้อม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี แนะนำง่ายๆครับ คือเริ่มจากเพาะเมล็ดทุเรียนป่าในถุงดำ เลี้ยงไว้จนลำต้นได้ขนาดเท่าปลายนิ้วก้อยหรือ 6 เดือนขึ้นไป เลือกกิ่งพันธุ์ทุเรียนที่เราจะทาบกิ่งพันธุ์อะไรก็ได้ เลือกกิ่งที่สมบูรณ์

                เมื่อได้กิ่งแล้ว ให้ปาดกิ่งต้นตอและกิ่งพันธุ์ต้นพันธุ์ที่เราเลือกไว้ ให้ลึกถึงเนื้อไม้ยาวราว 3 นิ้ว แล้วมาประกบกัน จากนั้นเอาเชื้อพลาสติกพันไว้ให้แน่น ปล่อยไปจนเปลือกต้นทุเรียนทั้งต้นตอและกิ่งพันธุ์ให้เป็นผิวเดียวกัน ใช้เวลาราว 1 เดือน ให้ตัดกิ่งพันธุ์ช่วงโคนออกติดกับที่ทาบไว้ รออีก 1 เดือน ก็ตัดส่วนยอดของต้นตอออก แล้วมาอนุบาล ถ้าจะให้ดีจริงๆต้องได้อายุ 9 เดือนจึงนำไปปลูกได้(ดูการอะิบายในคลิป)

                เห็นไม่? ง่ายนิดเดียวนิ่!   

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ