ปลูกมะเขือ 1 ต้น ได้กินมะเขือ 4 ชนิด ใครกำทำได้ เหมาะกับพื้นที่น้อยๆ

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…บังดล  คนเดิม

        ภายใน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปีที่ระหว่างขึ้นวันที่ 8-16  ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ มีนวัตกรรมการเกษตรที่แปลกใหม่ให้ชมมากมาย อย่างในส่วนของขาสาพืชผัก ที่รับผิดชอบโดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ และทีมงาน มีการโชว์นวัตกรรมในการปลูกพืชผักสวนครัวมากมาย พร้อมกับมีการนำนวัตกรรม มาใช้ในการปลูกพืชผักต่างๆมาโชว์ ซึ่งในจำนวนนั้นมี มะเขือด้วย

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์

           จุดเด่นคือ “ปลูกมะเขือ 1 ต้น ได้กินมะเขือ 4 ชนิด” บางต้นมีมะเขือยาวสีเขียว สีขาว สีม่วง และมะเขือเทศในต้นเดียว  บางต้นมีมะเขือพวง มะเขือเปราะ สุดแต่ใครชอบว่าจะให้มีผลมะเขื่อชนิดใด ถือเป็นนวัตกรรมง่ายๆที่ใครและใครก็ทำได้ เหมาะพื้นที่น้อยๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ในสังคมเมืองที่อาจปลูกมะเขือในกระถางก็ได้

            คมคาย สุพลจิตต์ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาพืชผัก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอบอธิบายเวลาผู้ที่เข้าชมงานของสาขาพืชผัก บอกว่า การปลูกมะเขือ 1 ต้น ได้กินมะเขือ 4 ชนิด หรือ 4 สายพันธุ์ มาเสียบกิ่งยอด ทำง่ายมาก

      

           เริ่มจากการคัดต้นมะเขือที่มีความสมบูรณ์ สำหรับต้นหลักมา 1 ต้น สายพันธุ์อะไรก็ได้ เลือกกิ่งที่สมบูรณ์ ใช้กรรไรตัดกิ่งไม้ หรือมีดคมตรงกลางของกิ่ง ผ่ากลางเป็นปากฉลามยาว 1.5-2 ซม.นำกิ่งมะเขือชนิดต่างๆ 4 สายพันธุ์ที่จะมาเสียบกิ่ง โดยใช้มีดคมปาดด้านข้างทั้ง 2 ข้าง ให้เป็นแบนและแหลมยาวเท่าปากฉลามของกิ่งต้นหลัก นำไปเสียบเข้าปากฉลามใช้เชือกฝางหรือเทปกาวพันให้แน่น ทิ้งไว้จนเป็นเนื้อเดียวกัน ใส่ปุ๋ยบำรุงต้น ตามด้วยเร่งดอก อีกไม่นานก็จะได้มะเขื่อ 4 สายพันธุ์อยู่ในต้นเดียวกัน

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ