ราคายางพาราทรุดหนักเปิดตลาดราคากลางวันนี่(4 ต.ค.62)ยางแผ่นกก.ละ 36.50 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

ปกติในช่วงฤดูฝน และฤดูกาลผลัดใบ ราคายางพาราจะพุ่งขึ้น แต้วันนี่(4 ต.ค.62)วันสุดท้ายสัปดาห์สุดของเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนพอดี แต่พบว่าราคายางพาราทรุดหนัก อย่างราคากลางของยางแผ่นอยู่ที่กก.ละ 36.50 บาท เท่าน ราคาซื้อขายในท้องถิ่นในบางพื้นที่เกษตรกรขายหน้าสวน 3 กก.ไม่ถึง 100 บาท

ที่มาข้อมูลในตาราง : การยางแห่งประเทศไทย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ