ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้( 9 เม.ย.62)

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย