ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้(5 เม.ย.62)ยางก้นถ้วย กก.41 บาทแล้ว

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย