ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้ ( 13 ก.พ.62)

ที่มา  : การยางแห่งประเทศไทย