ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้ ( 31 ม.ค.36)

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย