ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้( 30 ม.ค.62)

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย