ราคากลางยางพาราเปิดตลาดวันนี้(8ม.ค.62)

ทีทมา : การยางแห่งประเทศไทย