ราคายางวันนี้(14 มิ.ย.61)ร่วงระนาวทุกรายการ

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย