ราคายางวันนี้(13 มิ.ย.61) ยางแผ่นลด น้ำยางสดขึ้น

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย