เฝ้าระวัง!! หน้าฝนหนอนกอลายจุดใหญ่บุกไร่อ้อย แนะใช้วิธีแบบผสมผสาน ป้องกัน-กำจัดได้

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชี้ระยะนี้มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังหนอนกอลายจุดใหญ่การเข้าทำลายและสร้างความเสียหายอย่างรวดเร็ว แนะวิธีป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน ทั้งวิธีกล การใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมี

      กรมวิชาการเกษตร แจ้งว่า ในช่วงที่มีฝนตกและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังหนอนกอลายจุดใหญ่การเข้าทำลายและสร้างความเสียหาย ซึ่งสามารถพบการเข้าทำลายได้ในระยะย่างปล้องจนถึงระยะเป็นลำของต้นอ้อย เริ่มแรกจะพบการเข้าทำลายของตัวเต็มวัยหนอนกอลายจุดใหญ่เข้ามาวางไข่ที่ใบอ้อย

     เมื่อตัวหนอนฟักออกมาจะเดินเรียงแถวกันเจาะที่ยอดอ้อยห่างจากที่วางไข่ประมาณ 1 ปล้องอ้อย ตัวหนอนจะเจาะรูเข้าไปเพียงรูเดียวและกัดทำลายอยู่ภายในลำต้นอ้อยประมาณ 300-400 ตัว ทำให้ต้นอ้อยเสียหาย หากเป็นอ้อยพันธุ์ที่อ่อนแอ ตัวหนอนจะเจาะไปถึงโคนต้นและกัดกินเนื้ออ้อยจนหมด ทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ส่งผลให้ต้นอ้อยสูญเสียน้ำหนักและความหวาน

      เกษตรกรควรใช้วิธีในการป้องกันกำจัดหนอนกอลายจุดใหญ่แบบผสมผสาน คือ การใช้วิธีกล การใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช และการใช้สารเคมีช่วยในการป้องกันกำจัด สำหรับการใช้วิธีกล ให้เกษตรกรหมั่นสำรวจตรวจแปลงปลูกอ้อยอย่างสม่ำเสมอ หากพบการเข้าทำลายของหนอนกอลายจุดใหญ่ที่ลำต้นอ้อย ให้ตัดออกมาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูกและทำลายตัวหนอนที่อยู่ในลำต้นอ้อย การใช้ศัตรูธรรมชาติกำจัดศัตรูพืช ถ้าพบการเข้าทำลายลำต้นอ้อยของหนอนกอลายจุดใหญ่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ ให้เกษตรกรปล่อยแตนเบียนหนอนทุกสัปดาห์ อัตรา 100-500 ตัวต่อไร่ กรณีพบไข่ของหนอนกอลายจุดใหญ่ 0.5-1.0 กลุ่มต่อต้น ให้เกษตรกรปล่อยแตนเบียนไข่ อัตรา 12,000 – 20,000 ตัวต่อไร่

               ส่วนการใช้สารเคมีช่วยในการป้องกันกำจัด หากพบไข่ของหนอนกอลายจุดใหญ่ 0.5-1.0 กลุ่มต่อต้น ให้เกษตรกรพ่นด้วยปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์ อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับในแปลงอ้อยถ้าพบหนอนกอลายจุดใหญ่เริ่มเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (ให้เกษตรกรสังเกตจากการผ่าลำต้นอ้อยและดูคราบดักแด้) ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงเดลทาเมทริน 3% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นในช่วงเย็นด้วยเครื่องพ่นแรงดันน้ำสูง หลังจากนั้น 5-7 วัน ให้เกษตรกรปล่อยแตนเบียนไข่ตามอีกครั้ง