กนย. เคาะประกันรายได้ชาวสวนยางเฟส 3 กก.ละ 60 บาท กยท.ชง ครม. ของบฯกว่าหมื่นล้าน

  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เห็นชอบในหลักการโครงการการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3  เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 การยางฯสบช่อง เตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบฯกว่า 10,000 ล้านบาท 

      นายณกรณ์    ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15กันยายน 2564 ที่ผ่านมาโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ระยะประกันรายได้ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

      ทั้งนี้จะแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีด ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยกำหนดราคาประกันรายได้ ดังนี้คือยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60บาท/กิโลกรัมน้ำยางสด (DRC100%) 57บาท/กิโลกรัมยางก้อนถ้วย (DRC50%) 23บาท/กิโลกรัมรวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,065,687,645.28บาท ซึ่ง กยท.เตรียมชงเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติงบฯเร็วๆนี้ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา จำนวน 1,880,458 ราย

      สำหรับผลการดำเนินโครงการประกันฯ ระยะที่ 2 สามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้ทั้งหมด1,466,427ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 7,543,235,529บาท ถือว่าประสบความสำเร็จ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.ให้ได้เงินส่วนต่างของรายได้ที่ควรได้รับ ทำให้ชาวสวนยางมีรายได้สม่ำเสมออย่างทั่วถึง นับเป็นมาตรการทางอ้อม ที่นำมาใช้แทนการแทรกแซงราคายาง เพื่อลดการบิดเบือนกลไกตลาดในอนาคต

      นายณกรณ์  กล่าวถึงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางว่า กยท.ได้ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง (ฉบับที่ 2) ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. (บัตรชมพู) จำนวน 456,061 ราย พื้นที่สวนยาง 6,437,373 ไร่ ให้สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดไว้ ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางติดตามรายละเอียดของประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศต่างๆ เพื่อทำความเข้าใจ โดย กยท. จะแจ้งรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในภายหลัง