อากาศร้อน ฝนตกหนัก ต้องระวัง!!”แมลงหวี่ขาวยาสูบ”บุกแปลงมะเขือเปราะ

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมวิชาการเกษตร แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเปราะ ช่วงอากาศร้อน มีฝนตก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาวยาสูบ ทำลายทุกระยะการเจริญเติบโตทำให้ผลผลิตลดลง แนะก่อนปลูกควรใช้สารฆ่าแมลงไดโนทีฟูแรน 1% จี

    กรมวิชาการเกษตร แจ้งมาว่า ในช่วงนี้อากาศจะร้อน มีฝนตก และมีฝนตกหนักบางพื้นที่  ให้เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเปราะเฝ้าระวังการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาวยาสูบ ที่สามารถพบได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของต้นมะเขือเปราะ โดยเริ่มแรกจะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวยาสูบดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบ และแมลงหวี่ขาวยาสูบยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบหงิกเหลืองในมะเขือเปราะด้วย ส่งผลทำให้ผลผลิตลดลง

   

      สำหรับแนวทางในการป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ก่อนปลูก เกษตรกรควรรองก้นหลุมด้วยสารฆ่าแมลงไดโนทีฟูแรน 1% จี อัตรา 2 กรัมต่อหลุม เมื่อใส่สารฆ่าแมลงลงในก้นหลุมเรียบร้อยแล้วให้โรยดินกลบสารฆ่าแมลงบางๆ ก่อนทำการย้ายต้นกล้านำมาลงปลูกในหลุม เพื่อป้องกันรากพืชสัมผัสสารโดยตรงที่อาจส่งผลทำให้เกิดความเป็นพิษต่อพืชได้ วิธีนี้สามารถควบคุมการเข้าทำลายของแมลงหวี่ขาวยาสูบได้ประมาณ 45 วัน

     กรณีพบการระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัด อาทิ สารบูโพรเฟซิน 40% เอสซี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไดโนทีฟูแรน 10% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 15 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือน้ำมันปิโตรเลียมไวต์ออยล์ 67% อีซี อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นติดต่อกัน 2-3 ครั้ง และพ่นทุก 7 วัน