บทพิสูจน์เพาะเชื้อเห็ดป่าใต้ต้นยางนา ได้ “เห็ดเผาะ”ต้นละ 1 กก.รายได้ดีกว่าทำนา(ดูในคลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย …วารินทร์ ทวีกันย์

ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดยโสธร เลขานุการสมาคมชาวยโสธร

     ในที่สุดพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเขนแล้วในพื้นที่ป่าชุมชนนั้น สามารถเพาะเชื้อเห็ดป่าทั้งเห็ดเผาะ,เห็ดระโงก,และเห็ดปลวกขึ้นได้ดีในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน จะเห็นได้ว่า ในแปลงวิจัยการเพาะเชื้อเห็ดป่า(เผาะ,ระโงก,ปลวก) และเห็ดอื่นๆ ที่ป่าสาธารณะประโยชน์โนนทราย พื้นที่  200 ไร่ บ้านเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร เพื่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆทั้งในจังหวัดยโสธรและทั่วประเทศได้ผลดียิ่ง

     ก่อนหน้านี้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร (ทสม. ) ร่วมกับนายสมศักดิ์ ทวินันท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเปาะ ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ลงเก็บข้อมูลเพื่องานวิจัยพบว่าเห็ดทั้ง 3 ชนิดให้ผลผลิตได้เป็นอย่างดี

     ล่าสุดในฐานะที่เป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดยโสธร  ผู้ประสานงานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดยโสธร และเลขานุการสมาคมชาวยโสธรได้ลงพื้นที่อีกครั้ง พบว่าเห็ดเผาะให้ผลผลิตดีมาก คือในโคนยางนา 1 ต้น สามารถให้เห็ดได้หลายชนิด คือเห็ดเผาะ,เห็ดระโงก,เห็ดก่อ,เห็ดน้ำหมาก ส่วนส่วนเห็ดปลวกจะมาจากการที่ปลวกเข้ามากินใบแห้งใบยางและเกิดการสะสมเชื้อจึงทำให้เกิดเหตุปลวกขึ้น

     จากสถิติที่เก็บมาของป่าค้อวั ต้นยางนา 1 ต้นให้เห็ดเผาะประมาณ 1 กิโลกรัมขึ้นไปต่อต้นต่อปี โดยเห็ดเผาะการออกผลผลิตประมาณ 3-4 รอบๆละ 300-400 กรัมต่อต้น ระยะเวลาในการออกดอกประมาณพฤษภาคมถึงกันยายน ประมาณ 5 เดือน โดยขึ้นอยู่กับช่วงที่สภาพอากาศและฝนตกลงด้วย

    จากการคำนวณในทางเศรษฐกิจการปลูกป่าสร้างเห็ดจะสามารถสร้างรายได้ดีกว่าการทำนาครับ แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเปลี่ยนวิถีหรือแนวคิดของชาวนาเอง (ดูในคลิป)