เกษตรกร-ผู้ประกอบการ เฮทั้งแผ่นดิน! ครม.ไฟเขียวปลดล็อกกัญชาพ้นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

                         ไตรศุลี ไตรสรณกุล (ภาพ : ข่าวรัฐบาลไทย)

วันแห่งการรอคอยของเกษตรกรอยากปลูกใกล้เป็นจริงแล้ว ครม.ไฟเขียวในหลักการขยายวงให้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน ผู้ป่วย เกษตรกร สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครองกัญชาได้แล้ว หวังให้คนไทยเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยกัญชาและการพัฒนาองค์ความรู้ รวมถึงการต่อยอดกัญชาทางการแพทย์

       วันที่ 4 สิงหาคม 2563 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ที่ประชุม ครม.ในวันนี้ได้อนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่..)พ.ศ. …. ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุขเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมที่ใช้เมื่อปี 2562

        สำหรับฉบับใหม่ที่แก้ไขนี้มีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอชาวบ้าน ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรมและเกษตรกรที่ดำเนินการผลิตภายใต้ความร่วมมือกับผู้รับอนุญาตผลิตซึ่งยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และบุคคลอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด สามารถได้รับใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 หรือกัญชาได้

     “กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค และปัญหาการพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์ โดยที่กฎหมายฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค และพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดกัญชาทางการแพทย์”น.ส.ไตรศุลี กล่าว

     รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า กฎหมายเดิมเป็นเพียงการเริ่มต้นการปลดล็อกกัญชา ที่ กำหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ขออนุญาต ที่ต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐเท่านั้นจึงจะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า หรือส่งออกได้ ส่งผลให้การพัฒนาองค์ความรู้และการต่อยอดกัญชาทางการแพทย์อยู่ในวงจำกัด โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้าน ไม่สามารถขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อนำมาปรุงยาตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมสำหรับคนไข้ได้  ซึ่งร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

    ทั้งนี้หลังจากครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว จะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ