สุดยอดกัญชา มก.สกลนครปลูก 1 เดือนสูงเมตรครึ่ง “หมอมารุต”ชมมีคุณภาพดีทำยาแล้ว 3 ตำรับ

  •  
  •  
  •  
  •  

สุดยอดกัญชาที่ปลูกภายใต้โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขคึ้นอย่างงดงามและมีประสิทธืภาพในการที่จะผลิตทำเป็นปลูก เผยปลูกเพียง 1 เดือน มีความสูงมากกว่า 1.50 เมตร เฉลี่ยความสูงวันละ 3 เซนติเมตร อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ยอมรับมีความสมบูรณ์และคุณภาพดี นำไปแปรรูปได้ง่ายได้คุณภาพ ล่าสุดนำไปผลิตเป็นยาจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำรับ

      ผศ.ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชาทางการแพทย์ว่า กัญชาของทีมงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทดลงปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีมาก ปลูกได้เพียง 1 เดือน มีความสูงมากกว่า 1.50 เมตร คิดเป็นการเติบโตด้านความสูงเฉลี่ย วันละ 3 เซนติเมตร และเริ่มบังคับให้ออกดอกโดยหยุดให้แสงเสริมด้วยแสงจากหลอด LED เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562  ต้นกัญชาที่ปลูกรอบแรกมีการเก็บเกี่ยวใบ และก้านใบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำไปเป็นวัตถุดิบผลิตยาแผนไทย และในตอนนี้กัญชากำลังอยู่ในช่วงการทำดอก คาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวช่อดอกได้อีกประมาณ 4 สัปดาห์ข้างหน้า

        ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลังได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าในการปลูกพืชกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครว่า  มีความสมบูรณ์และคุณภาพดี นำไปแปรรูปได้ง่ายซึ่ง หลังจากที่ได้ทำ บันทึกความร่วมมือกับหลายหน่วยงานแล้ว ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีความพร้อมและผลิตกัญชาจากต้นกัญชาพันธุ์ไทย ได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพ ซึ่งปัจจุบันได้นำไปผลิตเป็นยาจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำรับ

         อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้ที่จะใช้ยาดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งยา ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งการใช้ยาจะเป็นการเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ป่วยแต่ละท่าน เนื่องจากกัญชายังเป็นยา  เสพติดประเภท 5 ไม่ควรจะนำไปแบ่งปันกันใช้ เพราะอาจเกิดผลเสียต่อร่างกาย รวมถึงการพกพาไปในสถานที่ต่าง ๆ  จะต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงต่อเจ้าหน้าที่กฎหมาย และห้ามนำออกนอกประเทศทุกรณี และหากมีอาการไม่สบายหรือต้องการใช้ยาขอให้เข้าไปขอรับบริการในโรงพยาบาลที่ให้บริการโดยเฉพาะ ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีความเป็นห่วงและเน้นย้ำให้ทุกท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


         ขณะที่ นพ.สมิต ประสันนาการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า วัตถุดิบกัญชาสดที่ได้รับมอบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ที่ได้ทำการเก็บไป 2 รอบแล้ว คือส่วนของ ใบกัญชาสด น้ำหนักที่รับไป ณ ตอนนี้ คือ 52.76 กิโลกรัมสด และเมื่อนำไปแปรรูปโดยการอบแห้ง          ที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส แล้วจะได้ใบกัญชาแห้งน้ำหนักเท่ากับ 11.428 กิโลกรัม ซึ่งปัจจุบันได้นำไปผลิตเป็นยาจำนวนทั้งสิ้น 3 ตำรับ ได้แก่ ยาศุขไสยาศน์ จำนวน 5,000 ซอง ยาแก้ลมแก้เส้น จำนวน 5,000 ซอง และยาทาริดสีดวงและโรคผิวหนัง จำนวน 5,000 ซอง เช่นกัน

     สำหรับคุณภาพของวัตถุดิบใบกัญชาสด ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร นั้น เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) พบว่า ใบมีขนาดสมบูรณ์ ใบใหญ่ ก้านยาว และแข็งแรง สามารถนำไปแปรรูปต่อได้ง่าย  และมีการกระจายให้แก่โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลวานรนิวาส นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้กับนักการแพทย์แผนไทยเพื่อวางแผนในการใช้ยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอนาคตอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ