มาแล้วสนองคนชอบกินเผ็ด พริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่”กาญจนบุรี 2″ ผลผลิตดก เม็ดจิ๋วแต่แจ๋ว

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                   เสริมสุข   สลักเพ็ชร์ 

กรมวิชาการเกษตร เปิดโฉมพริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่ “กาญจนบุรี 2” เผยลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูงไร่ละกว่า 1,000 กิโลกรัม  ติดดอกออกผลไวแซงพันธุ์การค้าและพันธุ์เกษตรกรอย่างน้อย 1 เดือน  คุณสมบัติอัดแน่นตรงความต้องการผู้บริโภค  ผลเล็ก  เหยียดตรง ผิวเรียบเป็นมัน  กลิ่มเฉพาะตัว ไร้กลิ่นเหม็นเขียว เหมาะกินสดรสชาติเผ็ดเว่อร์ชนิดที่ “จิ๋วแต่แจ๋ว”

     นางสาวเสริมสุข   สลักเพ็ชร์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า พริกขี้หนูสวนเป็นพริกที่มีอายุได้หลายฤดู  ผลมีขนาดเล็กมาก ความยาวผลไม่เกิน 3.0 เซนติเมตร มีรสเผ็ดจัด บางพันธุ์มีกลิ่นหอม ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค  โดยเฉพาะเมื่อนำไปใช้สำหรับการบริโภคสด ราคาพริกขี้หนูสวน จึงสูงกว่าพริกชนิดอื่นในท้องตลาด   ซึ่งการปลูกพริกขี้หนูสวนทั่วไปต้องปลูกภายใต้ร่มเงาจึงจะเจริญเติบโตได้ดี  และมีอายุยาวนาน

      จากความต้องการของตลาดและราคาแพง ทางสถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  ได้วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวน เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ให้ผลิตสูง เหมาะสำหรับการบริโภคผลสด และให้ผลผลิตเร็วกว่าพันธุ์การค้า  มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2554 ได้รวบรวมพันธุ์พริกขี้หนูสวนจำนวน 14 ตัวอย่าง คัดเลือกพันธุ์แบบสืบประวัติ โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกคือ ผลมีขนาดยาวไม่เกิน 3.5 เซนติเมตร มีกลิ่นหอม และให้ผลผลิตมากกว่า 800 กิโลกรัม/ไร่/ปี   และนำไปปลูกเปรียบเทียบพันธุ์กับพริกพันธุ์การค้าของบริษัทเอกชนและพันธุ์ของเกษตรกร  ทดสอบพันธุ์ในแหล่งปลูกที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี ศูนย์วิจัยพืชสวนเพชรบูรณ์ และศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  รวมทั้งทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร จ. กาญจนบุรี และตรัง

        ผลจากการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังกล่าว ทำให้ได้พริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพริกพันธุ์การค้า  โดยให้ผลผลิตมากกว่า 700 กรัม/ต้น  จากการเก็บเกี่ยวสัปดาห์ละครั้ง พบว่าให้ผลผลิตสูงที่สุดจำนวน 1,014 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลผลิตเร็วกว่าพริกขี้หนูสวนพันธุ์อื่นๆ และพันธุ์การค้าประมาณ 1 เดือน   ทำให้มีจำนวนครั้งที่เก็บเกี่ยวมากกว่าในระยะเวลาการปลูกเท่ากัน  รวมทั้งการออกดอกติดผล จะมีจำนวนดอกต่อข้อมากกว่าพริกขี้หนูสวนอื่นๆ

       ส่วนขนาดของผลมีผลยาวระหว่าง 1.6-2.5 เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกสีผลจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งเป็นลักษณะพริกขี้หนูสวนที่ผู้บริโภคต้องการ คือผลมีขนาดเล็ก เหยียดตรง  มีสีเขียวเมื่อแก่  และเมื่อสุกแล้วเป็นสีแดงเข้ม  ผิวเรียบเป็นมัน กลิ่นไม่เหม็นเขียวเมื่อนำไปปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหาร รวมทั้งมีรสชาติเผ็ดจัดด้วย

         เนื่องจากการปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูสวนมาจากแหล่งรวบรวมพันธุ์ที่จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ตั้งชื่อพริกขี้หนูสวนพันธุ์ใหม่นี้ว่า “พริกขี้หนูสวนพันธุ์กาญจนบุรี 2” ผ่านการรับรองเป็นพันธุ์แนะนำตามขั้นตอนการรับรองพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยในปี 2562-2563 สถาบันวิจัยพืชสวน  สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายพริกขี้หนูสวนกาญจนบุรี 2 ได้จำนวน 5 กิโลกรัม ซึ่งสามารถนำไปปลูกขยายต่อได้ในพื้นที่จำนวน 250 ไร่  ผู้ที่สนใจพันธุ์พริกขี้หนูสวนกาญจนบุรี  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สถาบันวิจัยพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร  โทร.0-2579-0583

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ