เปิดตัวอ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “ศรีสำโรง 1” จุดเด่นให้ผลผลิตสูง รสชาติดี สีน้ำอ้อยสวย

  •  
  •  
  •  
  •  

เสริมสุข สลักเพ็ชร์

กรมวิชาการเกษตร เปิดตัว อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ “ศรีสำโรง 1”  ชี้จุดเด่น ให้ผลผลิตสูง ได้น้ำอ้อยเฉลี่ยไร่ละ 5,647 ลิตร เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 % ลำต้นนิ่มใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เหมาะที่ที่จะปลูกได้ดีในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เผยผู้บริโภคกดไลท์ให้คะแนนกลิ่นหอม รสชาติดี สีน้ำอ้อยสวย เผยผ่านการรับรองพันธุ์แล้ว พร้อมขยายพื้นที่ปลูกต่อไป
.

         นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ภาคเหนือตอนล่างเป็นแหล่งปลูกอ้อยคั้นน้ำ และอ้อยโรงงานที่สำคัญของประเทศไทย แหล่งปลูกอ้อยที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก และนครสวรรค์ โดยพื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่ในเขตดังกล่าวมีทั้งหมดประมาณ 1.8 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 11 ตันต่อไร่ ซึ่งอ้อยคั้นน้ำนั้นถือเป็นเครื่องดื่มที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายในทวีปเอเชีย เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย รสชาติหอมหวาน และราคาไม่แพง รวมทั้งในน้ำอ้อยยังประกอบด้วยเกลือแร่สำคัญที่ร่างกายต้องการ เช่น แคลเซียม ธาตุเหล็ก และโพแทสเซียม

        นางสาวเสริมสุข กล่าวอีกว่า ในประเทศไทยนิยมปลูกอ้อยคั้นน้ำพันธุ์สุพรรณบุรี 50 ซึ่งเป็นพันธุ์อ้อยรับรองของกรมวิชาการเกษตร อย่างไรก็ตามพื้นที่ปลูกอ้อยดังกล่าว มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคเหนือตอนล่าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย กรมวิชาการเกษตร จึงนำพันธุ์อ้อยซึ่งผสมพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี นำมาคัดเลือก และประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำที่มีผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุพรรณบุรี 50 หรือให้ผลผลิตอ้อยโรงงานสูงกว่าพันธุ์ที่เกษตรกรปลูก มีความหวานหรือค่าซีซีเอสมากกว่า 12 และเป็นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพการปลูกในเขตภาคเหนือตอนล่าง จนได้อ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ใช้ชื่อพันธุ์ว่า “อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1”

.
        สำหรับ อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 มีลักษณะเด่น คือให้ผลผลิตน้ำอ้อยเฉลี่ย 5,647 ลิตร/ไร่ เปอร์เซ็นต์หีบ 38.1 % มีความหวาน 19.1 องศาบริกซ์ น้ำอ้อยคั้นมีสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นหอม ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคพบว่าสิ่งที่ชอบมาก ได้แก่ กลิ่นหอม รองลงมาคือ สี รสชาติ และความหวาน ส่วนผลการประเมินเกษตรกรผู้ผลิตและจำหน่ายอ้อยในจังหวัดสุโขทัย และพิษณุโลกพบว่าเกษตรกรทุกรายชอบ และให้การยอมรับอ้อยพันธุ์ศรีสำโรง 1 โดยเฉพาะจำนวนผลผลิต กลิ่น รสชาติ เปอร์เซ็นต์หีบ และขนาดลำ
.

       “อ้อยพันธุ์ใหม่ศรีสำโรง 1 เป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้พันธุ์อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ใหม่ที่มีลำต้นค่อนข้างนิ่ม สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งจากการคั้นน้ำ การเคี้ยว หรือส่งเป็นอ้อยโรงงาน โดยในอ้อยคั้นน้ำจะมีเปอร์เซ็นต์หีบสูง น้ำอ้อยมีสีสวย และมีกลิ่นหอม รวมทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น การทำอ้อยงบ อ้อยกะทิ อ้อยผง ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับอ้อยด้วย โดยในปี 2562 นี้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ได้ขยายอ้อยโคลน คั้นน้ำพันธุ์ศรีสำโรง 1 ในพื้นที่ 5 ไร่ ซึ่งสามารถปลูกขยายต่อในพื้นที่ได้ถึง 50 ไร่ ” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ