“เฉลิมชัย”ประกาศจุดยืน พร้อมแบน “พาราควอต” 

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย” ประกาศจุดยืนชัดเจน  กระทรวงเกษตรฯ มีแนวนโยบายพร้อมที่จะแบน 3 สารอันตรายแน่นอน  ลั่นให้ คกก.วัตถุอันตราย ลงมติอย่างเปิดเผย พร้อมกำชับ รมช.เกษตรฯ เดินหน้าเร่งหาสารทดแทน ควบคู่ลดต้นทุนและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์

      นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงจุดยืนในการยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอยืนยันว่าไม่ได้มีการสนับสนุนให้ใช้สารเคมีอันตรายพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ตั้งแต่แรก โดยในวันนี้ (4 ต.ค.62) ได้ประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) ที่มีตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ร่วมเป็นคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ได้ยืนยันว่า ทางกระทรวงเกษตรฯ มีแนวนโยบายพร้อมที่จะแบน 3 สารอันตรายนี้อย่างแน่นอน พร้อมทั้งได้หารือกับตัวแทนของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะเข้าไปเป็นกรรมการดังกล่าวในเบื้องต้นด้วยแล้ว

         ดังนั้น ในทางนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ได้มีความชัดเจน ส่วนในทางปฏิบัติการยกเลิกใช้ 3 สารดังกล่าว ขอให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการลงมติ ซึ่งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) มีแนวทางชัดเจนที่จะแบนสารเช่นเดียวกัน ก็สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้โหวตยกเลิกมติในครั้งก่อนได้ พร้อมทั้งโหวตลงมติว่าจะแบน 3 สารดังกล่าวนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขอให้มีการโหวตลงคะแนนอย่างเปิดเผย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถทราบตัวบุคคลที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกได้ หากมีการลงคะแนนลับก็จะเกิดความคลางแคลงและสังคมก็จะมาลงที่กระทรวงเกษตรฯ

        นายเฉลิมชัย กล่าวอีกว่า  สำหรับแนวทางการแบน 3 สารเคมีดังกล่าวนั้น ได้มีแนวทางเห็นด้วยกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว แต่ขอให้มีการดำเนินการด้วยความรอบคอบ พร้อมทั้งมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ ) เร่งหาข้อมูลเกี่ยวกับสารทดแทนสารเคมีดังกล่าวโดยเร็ว ขอให้คำนึงถึงการลดต้นทุน ส่งเสริมการทำปุ๋ยสั่งตัด และเกษตรอินทรีย์ เป็นสำคัญ เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยให้ร่วมมือกันบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร

       “ส่วนที่มีกระแสว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายส่วนใหญ่มาจากกระทรวงเกษตรฯ นั้น ขอยืนยันว่ากรรมการที่มาจากกระทรวงเกษตรฯ มีเพียง 4-5 ท่าน จากกรรมการ 20 ท่าน สามารถไปดูองค์ประกอบของคณะกรรมการได้ ซึ่งกฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งคณะกรรมการวัตถุอันตรายไม่ได้แจ้งมายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ แต่ได้แจ้งไปยังกรรมการท่านนั้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม เชื่อว่ากรรมการทุกท่านที่มาจากกระทรวงเกษตรฯ มีวุฒิภาวะที่จะทราบถึงนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ จึงเชื่อมั่นว่าจะมีลงคะแนนโหวตได้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม ขอให้การลงคะแนนโหวตของคณะกรรมการวัตถุอันตรายเป็นไปอย่างเปิดเผย และโปร่งใส เพื่อให้สังคมรับรู้ และเกิดความชัดเจนด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ