“มะม่วงเบาต้องสิงหนคร” ไม้ผลทำเงินชาวสะทิ้งหม้อ ยุคนี้ 1 ไร่ได้เกือบแสน (คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส  กาเจ

     “ปีนี้มะม่วงเบาจากสิงหนครราคาดีมาก กก.ละ 80 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยมีตลาดหลักทั้งในพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และขายผ่านออนไลน์ส่งทั่วประเทศรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วย”

“มะม่วงเบาต้องสิงหนคร” เป็นคำนิยสมในหมู่พ่อค้า แม่ค้า และนักบริโภคที่นิยมชอบมะม่วงเบามักจะพูดกันเสมอ เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่า ถ้าจะบริโภคมะม่วงเบาต้องมาจากแหล่งปลูกที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา จึงจะมีรสชาตอร่อย มะม่วงดิบเปรี้ยวไม่มาก กรอบ กลิ่นหอม ถ้าปล่อยให้สุกรสชาติหวานละมุนลิ้น จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเฉพาะในยุคนี้กระแสบริโภคมะม่วงเบามาแรงมาก ทำให้ราคาพุ่งขึ้น กก.ละกว่า  80 บาท ปลูก 1 ไร่ได้ผลผลิตราว 1 ตัน ขายได้เงินกว่า  8  หมื่นบาท

ก่อนหน้านี้ สุพิท   จิตรภักดี  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5  จ.สงขลา เคยเล่าว่า  มะม่วงเบามีต้นกำเนิดใน อ.สิงหนคร พบต้นที่มีอายุมากที่สุดกว่า 100 ปี จากสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ติดทะเลฝั่งทะเลสาบสงขลา ทำให้ดินมีแร่ธาตุสมบูรณ์ มะม่วงจึงมีรสชาติดี แตกต่างมะม่วงที่ได้จากการนำไปปลูกในพื้นที่อื่นๆ   คือมีกลิ่นหอมอ่อนๆ รสเปรี้ยวกำลังดี ไม่เปรี้ยวจัด เนื้อกรอบ เปลือกบาง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด

ปัจจุบันในคาบสมุทรสทิงพระ โดยเฉพาะ อ.สิงหนคร มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดกว่า 2,000 ไร่ ในจำนวนนี้มีเกษตรกรรวมกลุ่มกว่า 20 คน ทำเกษตรแบบปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่ราวกว่า 100 ไร่ ส่วนราคามะม่วงเบาหน้าสวนขายกัน อยู่ที่ กก.ละ 30-80 บาท สร้างรายได้อย่างงดงามเข้าจังหวัด กว่า 200 ล้านบาท พื้นที่ปลูกมากที่สุดที่ ต.สะทิ้งหม้อ

      อุไรวรรณ  หอมจันทร์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาบ้านนาออก หรือ “ ป้าติ้วแมงโก้” หมู่ 5 บ้านนาออก ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา บอกว่า สมาชิกของกลุ่มปลูกมะม่วงกระจัดกระจายในพื้นที่ราว 1,000 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาบางช่วงราคาตกต่ำ กก.ละ 30-40 บาท จึงตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อแรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ มะม่วงเบาแช่อิ่ม ของอร่อยยอดฮิตจากสงขลา น้ำมะม่วงพร้อมดื่ม , แยมมะม่วงสุก  ,มะม่วงอบแห้ง  ,น้ำพริกมะม่วง เป็นต้น แต่ปัจจุบันมะม่วงเบาจาก ต.สะทิ้งหม้อ อ.สิงหนครราคาสูงมาก กก.ละกว่า 80 บาท ทำให้เกษตรมีรายเป็นอย่างดี

สอดคล้องกับ ประทีป จันทโร ประธายสภาเกษตรกร ต.สะทิ้งหม้อ และประธานกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำ ต.สะทิ้งหม้อ  บอกว่า ปีนี้มะม่วงเบาจากสิงหนครราคาดีมาก กก.ละ 80 บาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ โดยมีตลาดหลักทั้งในพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.หาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และขายผ่านออนไลน์ส่งทั่วประเทศรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วย

“มะม่วงเบาจะให้ผลผลิตเป็นทวาย แต่จะออกเยอะปีละ 2 ช่วง คือ ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือนกันยายน-ตุลาคม ตรงเราต้องดูแล ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้น บำรุงดอกต่อเนื่อง ผลผลิตต่อต้นถ้าดูแลดีก็เป็นหลักร้อยกิโลกรัม แต่ถ้าปล่อยๆโดยไปก็จะได้ไร่ละไม่ต่ำกว่า  1 ตัน เมื่อก่อนราคาถูกเกษตรกรจะได้ไม่กี่หมื่นบาท แต่ถ้าราคาอย่างปัจจุบัน กก.ละ 80 บาทรายได้เป็นน้ำเป็นเนื้อ เกษตรเลี้ยงตัวเองได้อย่างสบาย”  เขา กล่าว (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ