ขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีปี 62 เป้า7 หมื่นราย สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกรทั้งประเทศ (คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งเป้าในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรในรูปแบบของ “เกษตรฤทษฎีใหม่” ตั้งเป้าในปี 2562 กว่า 7 รายทั่วประเทศ หวังที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร และผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลก (คลิกดูคลิป) 

 

    

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ