กรมชลฯเร่งระบายน้ำพื้นที่เกษตร หวั่นนาข้าวเสียหายหนัก

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมชลประทาน เร่งระบายน้ำออกส่วนพื้นที่เกษตร หวั่นนาข้าวได้รับความเสียหายในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคอาสาน ขณะที่รองอธิบ “ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพลดร ” ลงพื้นที่ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด หารือด่วนเพื่อแนวทางในการช่วยเหลือ พร้อมมอบสิ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

        เช้าวันที่1 กันยายน 2562  ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยัง โดยได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด มีนายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ารวมประชุมฯ

      ทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำยัง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น จนล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในเขต อ.โพนทอง และ อ.เสลภูมิ ประมาณ 80,000 ไร่

        ดร.ทวีศักดิ์ฯ กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ระดมเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งกระสอบทราย เข้าเสริมความมั่นคงแข็งแรงของพนังกั้นน้ำยัง พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำอีก 8 เครื่อง ที่สะพานยโสธร-ร้อยเอ็ด (ปากน้ำยัง) และอีก 6 เครื่องที่เขื่อนธาตุน้อย จ.อุบลราชธานี  เพื่อเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำชี

          นอกจากนี้ เขื่อนลำปาวยังได้หยุดการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนแล้ว ส่วนเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร และเขื่อนธาตุน้อย ได้ยกบานประตูน้ำพ้นน้ำ เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำในแม่น้ำชีอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ ยังได้ทำการเปิดคันพนังกั้นน้ำยัง บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.)บ้านปาก พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำออกจากบึงเกลือ ปตร.ปากปุ่ง และปตร.ห้วยน้ำเค็ม

          ส่วนพื้นที่เกษตรที่มีน้ำท่วมขณะนี้กำลังเร่งระบายน้ำออก เพื่อไม่ให้นาข้าวเสียหาย ภายหลังหลังจากการประชุม รองอธิบดีกรมชลประทานและคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณ ปตร.ปากบุ่ง พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ