“อนุทิน”หารือ”ประพัฒน์” กำหนดปลูก-วิจัยกัญชาเพื่อเป็นตำรับยา

  •  
  •  
  •  
  •  

อนุทิน ชาญวีรกุล” หารือ “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” หารือแผนผลิตกัญชาเป็นตำรับยาตามกฎหมาย เน้นขั้นตอนการขออนุญาตให้เอื้อต่อภาคเกษตรกร การวิจัย พัฒนาสายพันธุ์  และเสรีกัญชาทางการแพทย์ ก่อนเสนอคณะกรรมการฯ เพื่อพัฒนา วิจัยกัญชา และส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย เป็นตำรับยาตามกฎหมาย ล่าสุดคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ อนุญาตให้ปลูกกัญชาเพิ่มอีก 3 แห่ง “รพ.อภัยภูเบศร-รพ.คูเมือง บุรีรัมย์ -3.แพทย์แผนไทยรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”

        เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2562 นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมร่วมกับนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือความร่วมมือการปลูกพืชกัญชาส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย รวมทั้งการวิจัย และพัฒนาสายพันธ์กัญชา

        นายอนุทิน กล่าวว่า ในวันนี้ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้มาหารือ ในเรื่องของขั้นตอนการขออนุญาตให้เอื้อต่อภาคเกษตรกรที่ต้องมีการลงทุนเอง ทั้งในเรื่องโรงเรือนปลูก รั้วกั้นขอบเขต การเก็บรักษา, การวิจัย พัฒนา ไม่ถูกปิดกั้นด้วยข้อกฎหมาย ซึ่งขณะนี้สามารถทำโครงการวิจัยโดยขออนุญาตได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  และเสรีกัญชาทางการแพทย์ ที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องการใช้และการครอบครอง

         ทั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ สกลนคร มีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค ดังนี้คือภาคเหนือ โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.ลำปาง ส่งมอบให้ รพ.สมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ และ รพ.ป่าซาง จ.ลำพูน

          ภาคอีสาน โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.บุรีรัมย์ ส่งมอบให้ รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนครส่งมอบให้รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ส่วนภาคกลางโดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี ส่งมอบให้ รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม ศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ส่งกรมแพทย์แผนไทยฯ และภาคใต้สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ส่งมอบให้ รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยขณะนี้ ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯ ควบคุมยาเสพติดให้โทษ เตรียมเสนอเข้าคณะกรรมการยาเสพติด ในวันที่ 13 สิงหาคม นี้

        “กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปลดล็อคในข้อกฎหมายที่อยู่ในการดูแลของกระทรวง เพื่อให้นำมาใช้ประโยชน์ ในด้านการรักษา หากได้ผลดีก็จะพัฒนาและต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งนี้ จะไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ เนื่องจากกัญชามีทั้งคุณและโทษต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ซึ่งไม่อยากเห็นภาพคนในประเทศเรา นำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดหรือนำกัญชาไปต่างประเทศแล้วโดนจับ” นายอนุทิน กล่าว

        ด้านนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษว่า ในที่ประชุมได้พิจารณา นำกัญชามาใช้เสรีทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐาน ในเรื่องโรงงานที่ผลิต การปลูก และการนำไปใช้กับผู้ป่วยเหมาะสมกับอาการเจ็บป่วย และที่ประชุมยังได้รับรองตำรับหมอพื้นบ้าน 2 ท่าน คือ ตำรับจอดกระดูก ของนายนาด ศรีหาตา หมอพื้นบ้าน จ.กาฬสินธุ์ และตำรับน้ำมันกัญชา ของนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ

          ขณะที่นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่าในวันนี้ที่ประชุมได้อนุญาตการปลูกกัญชาเพิ่มอีก 3 แห่ง 1.รพ.อภัยภูเบศร ในกัญชาที่มี ซีบีดี สูง 2.โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ และ 3.แพทย์แผนไทยรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านกัญชง จะคลายล็อคให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและมีมูลค่าเพิ่ม ให้สามารถนำกัญชง ที่มีทีเอชซีอยู่ในผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 0.2 สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรม การผลิตอาหาร การผลิตเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้น ทั้งหมดนี้เป็นการเห็นชอบในหลักการเท่านั้น

ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ