สภาเกษตรกรฯเตรียมถกหาแนวทางแก้วิกฤตราคามังคุดภาคใต้ (คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

        ว่าที่ร้อยตรีพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวถึงสถานการณ์ราคามังคุดที่ภาคใต้ จ.ชุมพร ตกฮวบลงมากว่าเท่าตัว จาก กก.ละ 40-45 บาทเหลือเพียง กก.ละ10-20 บาท เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า เป็นช่วงที่มังคุดภาคใต้ออกสู่ตลาดจำนวนมาก จนล้นความต้องการของตลาด เพราะไม่มีมาตรการรองรับล่วงหน้า  ประกอบกับตลาดส่งออกโดยเฉพาะจีนเริ่มมาตรการที่เข้มงวดขึ้น

     โดยเฉพาะจีนที่ออกกฏระเบียบใหม่สินค้าเกษตรที่จะส่งออกไปยังจีนต้องมีการรับรอง GAP ดังนี้เกษตรกรต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของผลิต ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ด้วย ประกอบกับล้งจีนเห็นผลผลิตออกในปริมาณมากจึงมีการกดราคาลง ทำให้ราคาตกลงมาก

         อย่างไรก็ตาม สภาพเกษตรกรแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ต้องดูแลความเดือดร้อนจะต้องมีการหาตลาดภายในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนเป็นเฉพาะหน้า ส่วนตลาดต่างประเทศนั้นทางสภาเกษตรกรฯมีประธานสมาคมผู้ส่งผลไม้ของสภาฯ  อยู่ คงหารือในคณะกรรมการเพื่อแนวทางในการที่ส่งออกอย่างไรต่อไป (รายละอเอียดในคลิป)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ