โครงการทำนาลดโลกร้อน ยิ่งกว่ายิงปืนนัดเดียวได้ 2-3 ตัว เป็นอย่างไร? คลิ๊กฟังคลิปดู

  •  
  •  
  •  
  •  

ในระหว่างที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ได้นิน “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “ไทย ไรซ์ นามา ” เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและลดโลกร้อนนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 “ไทย ไรซ์ นามา ” ได้ดำเนินกิจกรรม ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหัวไม้ซุง ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง  รองอธิบดีกรมการข้าว บอกว่า การที่จะชักชวนให้เกษตรกรมาร่วมโครงการ ต้องมีเทคนิคในการชักชวน เพาะเกษตรกรคุ้นเคยกับรูปแบบเดิม

ดังนั้นรูปแบบของโครงการต้องดีกว่าที่เกษตรกรทำอยู่แล้ว และต้องทำให้เกษตรกรได้เห็นกับตาด้วย โครงการอะไรก็ตาม ถ้าจะให้เกษตรกรมาร่วมด้วยต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ของเกษตรกรว่า ชีวิตต้องดีขึ้น ไม่ใช่ให้ชาวนารักโลกอย่างเดียว แต่ต้องให้เกษตรกรต้องท้องอิ่มด้วย  ซึ่ง“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ “ไทย ไรซ์ นามา ” ยืนยันว่า เกษตรกรที่ร่วมโครงการต้องดีขึ้นยิ่งกว่า “ยิ่งกว่าปืนนัดเดียวได้นก 2-3 ตัว (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ