การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีในมุมมอง “ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม”(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

                ปัจจุบันต้องยอมรับว่า ภาคการเกษตรในบ้านเราซึ่งเป็นประเทศเกษตรกรรมและกสิกรรมนั้น เกษตรกรจำนวนไม่น้อยยังสับสนในวิถีการทำเกษตรอย่างถูกต้องและถูกวิธี โดยเฉพาะการใช้ปุ๋ย ซึ่งมีบางกลุ่มพยายามในนิยามถึงปุ๋ยเคมีดุจกับปีศาจ ร้ายที่จะทำลายสุขภาคของผู้บริโภคที่เกินจริง  ซึ่งในความเป็นจริงหาเช่นนั้นไม่ หากแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธี

                การใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีอย่างไร ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญในด้านภาคการเกษตรชั้นนำของประเทศ ได้ให้แสดงทัศนะและมองมองในระหว่างการเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเรื่อง การจัดการปุ๋ย โรค แมลง วัชพืช อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด” จัดโดยชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ อาคารสารนิเทศน์ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 อย่างน่าสนใจ (คลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ