เตรียมเปิดตัวองค์ใหม่ “แคนนาบิสฯ”ดันกัญชารักษาโรค

  •  
  •  
  •  
  •  

ลงมติร่วม เปิดตัวองค์กรใหม่ “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค” ดันพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค ด้วยแนวคิดมุ่งมั่น การขับเคลื่อน เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง พร้อมเปิดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรฯสนใจเรื่องกัญชารักษาโรคมาหลายปี เพราะเกษตรกรเป็นโรคเรื้อรังจำนวนมาก ยิ่งเกษตรกรใช้ยาเคมีสารเคมีเยอะก็ยิ่งเจ็บป่วยและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงมาก สภาเกษตรกรฯอยากเห็นเกษตรกรสามารถที่จะบำบัดตนเองได้ด้วยกัญชา เพราะว่าพิสูจน์มาช้านานแล้วว่าได้ผล ที่สำคัญคือต้นทุนไม่แพงและกัญชายังเป็นโอกาสของเกษตรกรสามารถสร้างอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเองและประเทศชาติ กัญชาที่ซื้อ-ขายในตลาดโลกคุณภาพดีกิโลกรัมละหลายหมื่นบาท โดยเฉพาะกัญชาที่ผลิตจาก สปป.ลาว อย่างน้อยกิโลกรัมละ 5,000 บาท ประเทศไทยสามารถสร้างความมั่งคั่งได้จากพืชเกษตรกัญชาได้

นายประพัฒน์ กล่าวอีกว่า หลายเดือนที่ผ่านมานี้ภาครัฐเหมือนจะยอมรับ เหมือนจะปลดล็อกแต่ตามลึกๆหน่วยงานที่ข้องเกี่ยวมีหน้าที่โดยตรงพยายามบิดเบือนเรื่องที่สภาเกษตรกรแห่งชาติพยายามนำเสนอมาตลอด และจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาหาประโยชน์จากสารสกัดกัญชารักษาโรค  รวมทั้งการเปลี่ยนกัญชา , กระท่อม จากยาเสพติดประเภท 5 ให้เป็นยาเสพติดตามบัญชีรายชื่อประเภท 2 นั้น

ที่สำคัญหลังจากที่ศึกษาแล้วก็ต้องตกใจกัญชากลับกลายเป็นสารเสพติดประเภทเดียวกับมอร์ฟีนซึ่งโทษแรงมากและสั่งโดยแพทย์แผนปัจจุบันสกัดโดยบริษัทข้ามชาติเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นทะเบียนได้  ตรงนี้สภาเกษตรกรฯไม่เห็นด้วย เพราะชัดเจนว่าเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่และบริษัทข้ามชาติ มีรายละเอียดเยอะมากที่สามารถจะคิดได้อย่างนั้น ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขึ้นทะเบียนยา การขออนุญาต ยุ่งยากเกินกว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการในประเทศไทยจะเข้าถึงได้ ถ้าปล่อยไปผู้ป่วย , ลูกหลานในอนาคตจะเสียใจเพราะจะไม่มีโอกาสเข้าถึงยากัญชารักษาโรคเลยนอกจากคนมีเงินเท่านั้น

ล่าวสุด เมื่อวันที่ 12 พ.ย.2561 เวลา 13.30 น. สภาเกษตรกรฯได้จัดประชุมเครือข่ายที่สนใจเรื่องกัญชารักษาโรค ทั้งแพทย์ ผู้มีความชำนาญ มีความรู้ และเกี่ยวข้องกับพืชกัญชาเพื่อรักษาโรค ด้วยแนวคิดมุ่งมั่น การขับเคลื่อน เป้าหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คิดตรงกับแนวทางของสภาเกษตรกรฯ จึงเห็นควรจัดตั้งเป็นองค์กรเพื่อขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันนโยบายให้เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง โดยเห็นตรงกันในการใช้ชื่อกลุ่มองค์กร ว่า “แคนนาบิส เพื่อการป้องกัน รักษาโรค” (MEDICAL CANNABIS ORGANIZATION) โดยจะประชุมหารือและเปิดตัวองค์กรฯในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และแถลงข่าวเวลา 15.30 น. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ