“เสาวรสแอฟริกา” รสหวาน หนักเป็นกิโลที่“สวนขวัญศรี”(คลิป)

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

                ตอนนี้พอพิสูจน์ได้แล้วว่า ความเข้าใจผิดๆในอดีตเกี่ยวกับพืชประจำถิ่นอาจไม่ใช่หรืออาจไม่จริงเสมอไป บางครั้งและหลายครั้งของอาชีพการเกษตรโดยเฉพาะการเพาะปลูกพืช ปัจจัยสำคัญยิ่งคือน้ำและธาตุอาหาร เราจะเห็นได้จากพืชหลายชนิดที่งอกงามบนดิน แต่สามารถปลูกได้แบบไร้ดิน หากมองกลางทะเลทรายอย่างที่ประเทศอิสราเอล เมื่อมีการจัดระบบน้ำก็สามารถปลูกพืชได้ดีโดยเฉพาะพืชผักส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในตลาดยุโรป  ยางพาราที่เคยเข้าใจว่าเป็นพืชของเมืองใต้ของไทย แต่ปลูกได้ที่ภาคอีสานและภาคเหนือ

                ดุจเดียวกับ “เสาวรสแอฟริกา” ฟังชื่อแล้วน่าจะเป็นพืชที่มาจากทวีปแอฟริกา แต่สามารถปลูกได้ที่ในประเทศไทย และเห็นชัดเจนปลูกขึ้นอย่างสวยงามที่ “สวนขวัญศรี” ของ “มิตรชาย  เทพบุตร” หรือ “น้าดำ” ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  

                สวนขวัญศรี เป็นสวนผสมผสานในพื้นที่กว่า 100 ไร่ ส่วนใหญ่จะเป็นน้อยหน่า องุ่น เมล่อน และอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่งทดลองปลูกคือ เสาวรสแอฟริกา ที่น้าดำบอกว่า ถ้าจำไม่ผิด น่าจะนำสายพันธุ์มาจากจังหวัสุรินทร์

              เป็นไม้เถาเลื้อยเหมือนเสารสที่นิยมปลูกในบ้านเรา แต่ใบใหญ่ ผลใหญ่หนักเป็นกิโลกรัม ผิวผลเรียบสีเขียว หน้าดำบอกว่ามีรสชาติหวานอร่อย ขายตอนนี้เพียง กก.ละ 30 บาท เพราะคนยังรู้จักน้อย ตลาดจังไม่กว้างเท่าไรนัก สอบถามคนงานบางคนบอกว่า ผลดิบนำไปแกงส้มอร่อยมากอีกด้วย (รายละเอียดในคริป)

[adrotate banner=”3"]

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ